1. POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

T.O.Kokolo se obvezuje da neće zloupotrijebiti osobne podatke kupaca – ime i prezime, broj telefona, e-mail adresu, adresu stanovanja i ostale osobne podatke, te ih neće dostavljati trećim osobama, i neće ih učiniti dostupnima javnosti. Navedeni podaci služit će isključivo u svrhu poslovanja.
Svi osobni podaci bit će strogo čuvani, a bit će dostupni isključivo zaposlenicima u poslovne svrhe.
Zaposlenici T.O.Kokolo obvezni su čuvati privatnost kupaca. T.O.Kokolo. zadržava pravo da u slučaju potrebe osobne podatke kupaca ustupi domaćim i međunarodnim zakonodavnim vlastima.

2. ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJA

Posjetom stranice beba.com.hr ili slanjem pošte na adresu prodaja@beba.com.hr, ostvaruje se izravna komunikacija s T.O.Kokolo,a T.O.Kokolo će kupcu slati elektroničke poruke samo u slučaju elektroničke narudžbe, osim na zahtjev.

3. SIGURNOST PLAĆANJA

Tajnost podataka kupca zaštićena je i osigurana korištenjem SSL enkripcije. Podržan je svjetski standard 128-bitnog SSL šifriranja za sigurnu kupovinu u web-trgovini. SSL – Secure Socket Layer enkripcija – tehnologija je koja omogućuje sigurnu komunikacijsku putanju između kupca i sustava kartične naplate i obrnuto. Na taj način sprječava se neovlašteno pristupanje podacima tijekom njihovog prijenosa. Brojevi kreditnih kartica se ne čuvaju u sustavu i nisu dostupni neovlaštenim osobama.