OSNOVNI POJMOVI

Sukladno uvjetima kupnje, kupac može biti svaka fizička ili pravna osoba koja naruči najmanje jedan proizvod, unese tražene podatke i plati naručeni proizvod putem internet stranica beba.com.hr, vlasništvo tvrtke T.O.kokolo. (u daljnjem tekstu kokolo. ). Primateljem se smatra osoba kojoj se proizvod isporučuje, neovisno o kupcu.

Ako su u podacima o kupcu uneseni podaci o pravnoj osobi, kupcem se smatra pravna osoba, a fizička osoba čiji su podaci uneseni smatra se ovlaštenom osobom kupca – pravne osobe.
Kupac je odgovoran za točnost svih upisanih podataka.

Isporučitelj naručenih proizvoda je T.O.Kokolo., Haulikova 2, 35400 Nova Gradiška, OIB:61941370241

POSLOVNA SPOSOBNOST

Prihvaćanjem Uvjeta prodaje kupac mora biti punoljetna i poslovno sposobna osoba. Kupac je odgovoran za točnost i potpunost podataka upisanih prilikom registracije.

CIJENE PROIZVODA

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača T.O.Kokolo. se obvezuje jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti iznos maloprodajne cijene.
Sve cijene navedene u web-trgovini izražene su u kunama sa PDV- om(T.O.Kokolo je u sustavu PDV-a).
Izražene cijene ne uključuju trošak dostave, koji se posebno zaračunava (pojedinosti su iskazane u web-trgovini).

NARUDŽBA I SKLAPANJE UGOVORA

U web-trgovini T.O.Kokolo možete kupovati kao gost ili kao registrirani korisnik. Proizvodi se naručuju popunjavanjem elektroničkog obrasca. Proizvodi se smatraju naručenim kada kupac završi postupak narudžbe. Plaćanje proizvoda moguće je pozećem, uplatom na račun (putem e-bankarstva ili općom uplatnicom).

Narudžba će se smatrati zaprimljenom:
Prilikom plaćanja uplatom na račun – nakon što www beba.com.hr elektroničkim putem zaprimi narudžbu.
U trenutku zaprimanja narudžbe T.O.Kokolo će e-mailom obavijestiti kupca o primitku narudžbe.
U slučaju da kupac proizvode plaća uplatom na račun, ugovor će se smatrati sklopljenim kada T.O.Kokolo. zaprimi potvrdu o uplati.
Ukoliko je plaćanje naručenog proizvoda izvršeno uplatom na račun, T.O.Kokolo. se obvezuje rezervirati proizvod u trajanju od 3 radna dana. Po isteku 3 radna dana od primitka narudžbe, T.o:Kokolo. ne garantira dostupnost proizvoda.

DOSTAVA PROIZVODA

Proizvodi se šalju putem dostavne službe GLS . Paketi se dostavljaju isključivo radnim danom, od ponedjeljka do petka, na navedenu adresu dostave.
Dostava u Hrvatskoj.
Sve narudžbe/uplate zaprimljene radnim danom do 12 sati šalju se istoga dana, a isporučuju slijedeći radni dan u vremenu između 8 i 20 sati. Dostava na otoke odvija se prema rasporedu dostavne službe.
Trošak dostave plaća kupac, a u cijenu je uključeno pakiranje proizvoda.
Za narudžbe vrijednosti iznad 1000,00kn dostava je besplatna,za narudžbe manje vrijednosti od 1000,00kn dostava iznosi 30,00kn.
T.O.Kokolo. je obvezan isporučiti naručeni proizvod u roku 15 dana od dana sklapanja ugovora,osim ako nije drugačije dogovoreno sa kupcem.
Osobno preuzimanje proizvoda je moguće u dogovoru sa kupcem.

NEISPRAVNE POŠILJKE, MATERIJALNI NEDOSTACI PROIZVODA

T.O.Kokolo odgovoran je za materijalne nedostatke proizvoda koje prodaje putem web-trgovine, u skladu s pozitivnim zakonima Republike Hrvatske, posebno sa Zakonom o obveznim odnosima.
Naručeni proizvodi pakiraju se i slažu na način da se redovitim rukovanjem u dostavi ne oštete. U slučaju pošiljke vidljivo oštećene u transportu, kupcima se savjetuje da istu ne preuzimaju. Mole se kupci da kontaktiraju T.O.Kokolo radi prevladavanja mogućih teškoća.
Kupac je slobodan odbiti primitak proizvoda oštećenog u transportu i neće biti terećen za troškove dostave.
Kupac je dužan provjeriti ispravnost narudžbe, uspoređujući primljene proizvode s računom. Ukoliko nešto nedostaje obvezan je u roku osam dana uputiti pisani prigovorT.O.Kokolo.-u . Naknadne reklamacije neće se uvažiti.
Potpisom potvrde o primitku pošiljke kupac potvrđuje da nema prigovora na dostavljene proizvode.
Odbijanjem primitka neispravne pošiljke, dostavna služba će pošiljku vratiti T.O.Kokolo.- u . U slučaju skrivenog nedostatka proizvoda, a što kupac može utvrditi tek uvidom u proizvod, omogućuje mu se jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjena proizvoda ili umanjenje cijene.

REKLAMACIJE I POVRAT PROIZVODA

Kupac ima pravo prigovora i povrata pošiljke:
– ukoliko je zaprimio pošiljku koja ne odgovara narudžbi;
– ukoliko je zaprimio pošiljku s nenaručenim proizvodom.
Prigovori se šalju: e-mailom na prodaja@beba.com.hr, ili pismeno na adresu T.O.Kokolo Haulikova 2, 35400 Nova Gradiška. T.O.Kokolo će pismeno potvrditi primitak prigovora i odgovoriti u najkraćem roku, a najkasnije u roku 15 dana od zaprimanja prigovora (sukladno Zakonu o zaštiti potrošača).

U slučaju opravdanog prigovora, kupac ima pravo na raskid ugovora, povrat plaćenog iznosa ili na zamjenu proizvoda. U slučaju zamjene proizvoda kupac snosi troškove povrata kao i trošak nove dostave.

T.O.Kokolo će prihvatiti povrat svih gore navedenih proizvoda o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je prigovor opravdan i da u kupca ne postoji nikakva odgovornost.

PRAVO NA RASKID UGOVORA

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora, bez navođenja razloga, u roku 14 dana od dana primitka narudžbe.
Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora:
– ako je predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje – ukoliko je bila otvorena nakon dostave;
– ako je predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nepopravljivo pomiješana s drugim sadržajima;
– ako je predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok upotrebe
Kako bi ostvario pravo na jednostrani raskid ugovora, kupac je o tome dužan obavijestiti T.O:Kokolo i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili e-mailom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona i e-mail adresu.
T.O.Kokolo će potvrditi primitak obavijesti o jednostranom raskidu.
Rok za jednostrani raskid ugovora od 14 dana počinje teći od dana kada je kupcu predana u posjed roba koja čini predmet ugovora ili osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik.
Ukoliko kupac jednostrano raskine ovaj ugovor, T.O.Kokolo se obvezuje izvršiti povrat primljenog novca, zajedno s troškovima isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana povrata robe ili nakon dostavljenog dokaza da je roba poslana.
Povrat novca vrši uplatom na tekući račun kupca. Kupac je dužan robu poslati bez odgađanja, najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je uputio svoju odluku o jednostranom raskidu.
Troškove povrata robe snosi kupac.
Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je nastalo kao rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi Uvjeti kupnje zajedno s Uvjetima korištenja čine sastavni dio ugovora o kupoprodaji između trgovine T.O.Kokolo i kupca.

IZMJENE

Prodavatelj zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta i pravila, te isključuje svoju odgovornost za moguće posljedice takvih izmjena i obvezuje se obavijestiti sve registrirane korisnike putem e-mail adrese koje su upisali prilikom registracije.

IZDAVANJE R-1 RAČUNA

R-1 račun izdaje se i šalje kurirskom službom zajedno s proizvodima. Kupac je dužan unijeti potrebne podatke prilikom naručivanja.